CEVAPLA KAZAN KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) aşağıda tanımı yapılan Cevapla Kazan Platform’a üye olan veya herhangi bir şekilde ticari olmayan amaçlarla kullanan Kullanıcı ile Bağlarbaşı Mahallesi Sakarya Sokak Malte Plaza No: 35/1 Maltepe, İstanbul adresinde mukim Çevrimiçi Araştırma Danışmanlık Ltd. Şti. arasında akdedilmiştir. Cevapla Kazan Platform’a girmeniz veya içerisinde yer alan herhangi bir hizmetten yararlanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Kullanıcı ve Cevapla Kazan ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Araştırma Ürünü    :    Kullanıcı’ya, katılım göstereceği Cevapla Kazan Platform kamuoyu araştırmaları çerçevesinde Cevapla Kazan tarafından değerlendirmesi için gönderilecek Cevapla Kazan İş Ortağı ürününü,
Cevapla Kazan    :    Çevrimiçi Araştırma Danışmanlık Limited Şirketi’ni,
Cevapla Kazan Platform    :    Tüm hakları Cevapla Kazan’a ait internet sitesini ve Google Play Store, Apple Store ve diğer uygulama mağazaları üzerinden erişilebilen mobil uygulamayı
Cevapla Kazan Bakiye    :    Cevapla Kazan Ödüllerine ilişkin bakiyeyi,
Cevapla Kazan İş Ortağı    :    Ürün ve hizmetleri Cevapla Kazan Platform’da yapılacak kamuoyu araştırmasına konu edilen ve Cevapla Kazan’ın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu Sözleşme dışı üçüncü kişileri,
Cevapla Kazan Ödül    :    Kullanıcı’nın, Cevapla Kazan Platform içerisinde sunulan kamuoyu araştırmalarından Cevapla Kazan tarafından belirleneceklere katılım göstermesi ve ilgili araştırmanın Cevapla Kazan tarafından kendisiyle paylaşılan tüm gerekliliklerini yerine getirmesi şartıyla Cevapla Kazan tarafından belirlenecek miktarda kazanacağı ve Sözleşme’de belirlenen şartlarda nakit veya hediye kartına dönüştürebileceği ödülü,
Cevapla Kazan Hesabı    :    Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Platform içerisinde sunulan kamuoyu araştırmalarına katılması için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda Cevapla Kazan’a talepte bulunduğu, Kullanıcı bilgilerini güncelleyip sunulan araştırmalarla ilgili detayları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile erişilen Kullanıcıya özel uygulama sayfasını,
Materyaller    :    Cevapla Kazan genel görünüm ve tasarımı ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Cevapla Kazan markası ve diğer markalar, Cevapla Kazan Platform, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, kamuoyu araştırmaları, metinler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyalleri
Ödeme Kanalı    :    Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Ödülleri’ni, 20,-TL’ye ulaşması şartını sağlaması koşulu ile nakde çevirebileceği Cevapla Kazan tarafından sunulan yalnızca Kullanıcı’ya ait ödeme kanallarını ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Platform’a üye olması ve Cevapla Kazan tarafından gerçekleştirilecek kamuoyu araştırmalarına katılması ve Sözleşme’de düzenlenen hallerde Cevapla Kazan Ödül kazanması ve bunların kullanımına ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

4. ÜYELİK VE KULLANIM ŞARTLARI

 • 4.1. Kullanıcı’nın, Hizmetlerden yararlanabilmek için Cevapla Kazan Hesabı oluşturması ve işbu Sözleşmeyi onaylaması ve Cevapla Kazan Platform'u kullanılabilmesi için üyelik esnasında Cevapla Kazan ile paylaştığı telefon numarasının SMS iletişiminin açık olması gerekmektedir.
 • 4.2. Cevapla Kazan Hesabı oluşturma işlemi, Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Platform üzerinden cep telefonu, e-posta ve isim-soyisim bilgilerini kullanarak bir hesap oluşturması ve Kullanıcının cep telefonuna gönderilen aktivasyon kodu ile doğrulanması ile Cevapla Kazan tarafından kayıt işlemi tamamlanır.
 • 4.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi onayladığı tarihte 15 yaşını doldurmuş olduğunu, ve kendisi tarafından oluşturulan ve/veya yönetilen ve/veya sahip olunan başkaca Kullanıcı Hesabı olmadığını ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet ettiğini kabul ve beyan eder.
 • 4.4. Kullanıcı, Cevapla Kazan ile paylaşacağı bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayacağını, bu bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği derhal Cevapla Kazan’a bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik ve/veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel ve hukuka uygun olmaması nedeniyle Kullanıcı, Cevapla Kazan nezdinde doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Cevapla Kazan’ın bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Hesabı’nı askıya alma hakkı saklıdır.
 • 4.5. Kullanıcı, Cevapla Kazan Platform’u kullanmak için yeterli donanım ve yazılım özelliklerine sahip, uyumlu ve internete bağlı bir cihaza sahip olması gerektiğini ve bu kriterlerin çağın teknolojik gelişmeleriyle birlikte değişebileceğini kabul ve beyan eder.
 • 4.6. Kullanıcı tarafından belirlenen ve Cevapla Kazan Platform’a giriş için gerekli güvenlik bilgilerinin sorumluluğu tamamen Kullanıcı üzerinde olup, bu bilgilerinin Kullanıcı tarafından gerektiği gibi korunmaması sebebiyle üçüncü kişilerin eline geçmesi neticesinde Cevapla Kazan Platform’a yapılan yetkisiz girişlerden ve Cevapla Kazan Platform’un yetkisiz kullanımından dolayı münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 • 4.7. Kullanıcının, Cevapla Kazan Hesabı oluştururken paylaştığı cep telefonu numarasını değiştirmesi halinde eski hesabına ulaşamaması durumunda, Kullanıcının Cevapla Kazan tarafından belirlenecek kimlik doğrulama metotları ile eski hesabına erişim sağlaması mümkün olacaktır. Kullanıcının, belirtilen kimlik doğrulama sürecini tamamlayamaması halinde eski hesabına erişim sağlayamaması hali tamamıyla Kullanıcı'nın sorumluluğundadır.
 • 4.8. Kullanıcı, Cevapla Kazan Platform’u ziyaret ettiği cihazın ve/veya işletim sisteminin güvenliğinden ve kullanımından münhasıran sorumlu olduğunu, bu ve/veya bağlantılı nedenlerle doğabilecek finansal, parasal, maddi, manevi vb. hiçbir zarardan Cevapla Kazan’ın sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 4.9. Cevapla Kazan Platform’u, Sözleşme dışı üçüncü kişilerin kontrolü ve mülkiyetinde olan internet sitelerine yönlendirmeler içerebilir. İşbu internet sitelerine ilişkin Cevapla Kazan’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 5.1. Kullanıcı, Cevapla Kazan Platform’u işbu Sözleşme yükümlülüklerine, Cevapla Kazan Platform’daki yönlendirmelere, mevzuata ve amacına uygun olarak kullanacağını, Cevapla Kazan Platform’da gerçekleştirdiği eylemlerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.
 • 5.2. Kullanıcı, Cevapla Kazan Hesabı oluştururken paylaştığı bilgilerin kendisine ait olduğunu, Cevapla Kazan’a rakip faaliyetler içerisinde olmadığını aksi durumun tespiti halinde Cevapla Kazan Hesabı’nın askıya alınacağını ve Sözleşme’nin Cevapla Kazan tarafından tek taraflı olarak derhal feshedilebileceğini kabul eder.
 • 5.3. Kullanıcı, Cevapla Kazan Hesabı’nı oluşturduktan sonra Cevapla Kazan tarafından sunulacak kamuoyu araştırmalarından Cevapla Kazan tarafından belirlenenlere katılması ve gerekliliklerini eksiksiz yerine getirmesi halinde Cevapla Kazan tarafından belirlenen miktarda Cevapla Kazan Ödül kazanacaktır.
 • 5.4. Kullanıcı, işbu Sözleşme’nin onaylanmasının hiçbir koşul altında Cevapla Kazan’ın Kullanıcı’ya herhangi bir kamuoyu araştırması sunmayı garanti ettiği anlamına gelmediğini kabul ve beyan eder.
 • 5.5. Kullanıcı, Cevapla Kazan’ın yalnızca Kullanıcı’nın paylaştığı bilgilere uygun kamuoyu araştırmalarını kendisine sunacağını kabul ve beyan eder.
 • 5.6. Kullanıcı, Cevapla Kazan Ödül’ün Cevapla Kazan tarafından yapılacak hesaplama sonucunda toplam tutarının 20,-TL’ye ulaşana kadar hiçbir parasal değeri olmadığını ve Cevapla Kazan Ödül’ün karşılığının yalnızca 20,-TL’ye ulaşması ve profil bilgilerinin doğru ve eksiksiz doldurulması şartıyla Ödeme Kanalı seçeneklerinden biri ile nakit olarak veya diğer seçeneklerle kullanabileceğini kabul ve beyan eder.
 • 5.7. Kullanıcı, tercih ettiği Ödeme Kanalı’nın münhasıran kendisine ait olduğunu, kendisine ait olmayan Ödeme Kanalı aracılığıyla Cevapla Kazan Ödülü’nü nakde çeviremeyeceğini ve bu konuda Cevapla Kazan’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 5.8. Kullanıcı, tercih edeceği Ödeme Kanalı’na ilişkin transfer vb. masraflar doğabileceğini ve bunlardan münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, tercih ettiği Ödeme Kanalı’na ilişkin banka ve diğer sağlayıcılardan kaynaklanan gecikme ve hatalardan Cevapla Kazan’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 5.9. Kullanıcı, ürün deneyimlemesi kamuoyu araştırması kapsamında Cevapla Kazan tarafından kendisine gönderilecek Araştırma Ürünü’nü ürün üzerinde belirtilen son kullanma tarihi dahil kullanım şartlarına ve talimatlarına uygun olarak yalnızca kendisi tarafından ticari olmayan amaçlarla kullanılacağını kabul ve beyan eder. Araştırma Ürünü’nün Kullanıcı dışında üçüncü kişiler tarafından kullanılmasından doğacak zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.
 • 5.10. Kullanıcı, Araştırma Ürünü’nünü kullanmadan önce uyarılarını dikkatlice okuyup daha önceden bildiği alerjisi ve/veya vücudunun reaksiyon gösterdiği etken maddelerin olup olmadığını kontrol etmekle yükümlüdür.
 • 5.11. Kullanıcı, Araştırma Ürünü’nün kalitesi, niteliği, niceliği, boyutu, içeriği, özellikleri veya yasalara uygunluğu, bilgilerin gerçekliği ve doğruluğundan ve kullanımı vb. sebeplerle meydana gelebilecek olumsuzluklar ve/veya zararlardan dolayı Cevapla Kazan’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.
 • 5.12. Kullanıcı, Araştırma Ürünü’nün kendisine teslim edilebilmesi için ikamet adresini paylaşmakla yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Kullanıcı, adres bilgilerini yanlış ve eksik doldurması, cep telefonu numarasının paylaşmamasından dolayı teslimata ilişkin yaşanacak sorunlardan münhasıran sorumludur.
 • 5.13. Kullanıcı, Araştırma Ürünü’nün Cevapla Kazan tarafından belirlenecek tarihte kargo ve/veya kuryeye teslim edileceğini, Cevapla Kazan’ın buna ilişkin herhangi bir süre ve/veya firma taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
 • 5.14. Kullanıcı, Araştırma Ürünü’nü kargo ve/veya kuryeden teslim almaktan münhasıran sorumludur. Teslimatın yapılamaması nedeniyle Cevapla Kazan’ın yeni Araştırma Ürünü göndermek dahil hiçbir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • 5.15. Kullanıcı, Araştırma Ürünü’nüne ilişkin değerlendirmelerini Cevapla Kazan tarafından belirtilen süreler içerisinde ve yöntemlerle gerçeğe uygun bir şekilde paylaşacağını, aksi halde Cevapla Kazan tarafından bir daha Araştırma Ürünü gönderilmeme ve/veya Cevapla Kazan Hesabı’nın askıya alma kararı alınabileceği kabul ve beyan eder.
 • 5.16. Kullanıcı, işbu Sözleşme’ye aykırı hallerinden dolayı Sözleşme’nin feshi veya Cevapla Kazan Hesabı’nın askıya alınması halinde Cevapla Kazan Ödüllerinin de silineceğini kabul ve beyan eder. Kullanıcı böyle bir durumda Cevapla Kazan Ödülleri’ne ilişkin hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.

6. İKİYENGEÇ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • 6.1. Cevapla Kazan, Kullanıcı tarafından Cevapla Kazan Hesabı açılması talebini kabul etmekle yükümlü olmayıp, hiçbir gerekçe göstermeden anılan talebi reddetme hakkına sahiptir.
 • 6.2. Cevapla Kazan, Kullanıcı’nın işbu Sözleşemden doğan yükümlülüklerine aykırılık tespit etmesi halinde Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Hesabını ve üyeliğini askıya alma hakkına sahiptir.
 • 6.3. Cevapla Kazan, Kullanıcı’ya duyurduğu ve/veya Kullanıcı’nın katıldığı herhangi bir kamuoyu araştırmasını herhangi bir gerekçe göstermeden iptal etme ve/veya ilgili araştırma kapsamından Kullanıcıyı çıkarma hakkına sahiptir.
 • 6.4. Cevapla Kazan, Kullanıcı tarafından tamamlanan kamuoyu araştırmalarına ilişkin değerlendirmelerin ve Cevapla Kazan Platform’da paylaşılan değerlendirmeleri çoğaltma, yayma ve umuma iletim hakkı dahil tüm haklarına sahiptir.
 • 6.5. Cevapla Kazan, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Cevapla Kazan Platform’da uygun göreceği, kamuoyu araştırmalarının formatı, Cevapla Kazan Ödül sistemi dahil olmak üzere her türlü değişiklikleri gerçekleştirebilir. İşbu değişiklikler, uygulamaya alındıkları tarihte geçerlilik kazanarak hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

 • 7.1. İşbu Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanması ile yürürlüğe girer ve Taraflardan biri tarafından feshedilmediği sürece kesintisiz olarak yürürlükte kalır.
 • 7.2. Taraflar, Kullanıcı’nın Cevapla Kazan hesabını iki yıl boyunca kullanmaması halinde Cevapla Kazan’ın Kullanıcı’nın Cevapla Kazan hesabını iptal etme ve Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar, böyle bir durumda Cevapla Kazan Bakiyesi’nin de sıfırlanacağını, Kullanıcı’nın Cevapla Kazan Bakiyesi’ne ilişkin hiçbir hak talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan ederler.

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 • 8.1. Kullanıcı, Cevapla Kazan Platform’da yer alan ve tüm hakları münhasıran Cevapla Kazan ve Cevapla Kazan İş Ortaklarına ait olan Materyalleri tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, satmayacağını, ücretli veya ücretsiz olarak devretmeyeceğini, değiştirmeyeceğini, yaymayacağını, umuma sunmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü şahısların kullanımına açmayacağını, içeriğinde değişiklik yapmayacağını, kaynak kodu dönüştürme veya ters mühendislik işlemleri uygulamayacağını ve işbu sözleşme kapsamı dışında kullanmayacağını, işbu madde hükmüne aykırı hareket etmesi Cevapla Kazan’ın uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • 8.2. Kullanıcı, Cevapla Kazan Platform’a ilişkin teknik ve ticari fikirleri hukuka aykırı olarak kullanmayacağını, üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını, haksız rekabet teşkil edecek şekilde kopyalamayacağını ve benzer ürünler üretmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • 8.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kullanıcı Yazılımın herhangi bir bölümünü kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

9. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 • 9.1. Kullanıcı’nın, Cevapla Kazan Platform’u ziyareti, üye olması ve kullanması esnasında Cevapla Kazan ile paylaşacağı veriler, Cevapla Kazan Aydınlatma Metni kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uygun şekilde işlenecektir.
 • 9.2. Kullanıcı, Cevapla Kazan’ın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince kamu otoritelerine bilgi vermekle yükümlü olduğunu, ilgili kamu otoritesi tarafından talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait talep edilecek bilgileri paylaşacağını bildiğini kabul ve beyan eder.

10. GENEL HÜKÜMLER

 • 10.1. Sözleşme Değişiklikleri

  Cevapla Kazan, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Cevapla Kazan Platform’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

 • 10.2. Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep hali, doğal afet, isyan, savaş, grev, salgın hastalık, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Cevapla Kazan’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Cevapla Kazan işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü olmayıp, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi Sözleşme’nin ihlali sayılmayacaktır.

  Mücbir sebep halinin 1 (bir) aydan fazla sürmesi halinde ve tarafların bu sebeple sözleşmesel yükümlülüklerinden herhangi birini tam ve/veya gereği gibi yerine getirememeleri durumunda Cevapla Kazan işbu sözleşmeyi herhangi bir bildirim veya önele gerek kalmaksızın feshedebilir.

 • 10.3. Delil

  Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Cevapla Kazan’a ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 • 10.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

  İşbu Sözleşme Türk hukukuna göre yorumlanacaktır. Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafı çözmeye İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

 • 10.5. Bildirimler

  Cevapla Kazan, Kullanıcı ile Kullanıcı’nın kaydolurken bildirmiş olduğu cep telefonu numarasına SMS göndermek veya Cevapla Kazan Hesabına bildirmiş olduğu e-posta adresine elektronik posta göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, e-posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 • 10.6. Bölünebilirlik

  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 • 10.7. Yürürlük

  İşbu 10 (on) maddeden oluşan Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girer.