Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

İKİ YENGEÇ ONLİNE ARAŞTIRMA DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (“İki Yengeç”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi, yine anılan yasalara uygun olarak işbu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

İki Yengeç Platform Kullanıcıları ("Kullanıcı Verileri")

Kişisel Veri Veri İşleme Amacı Hukuki Sebep Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
 • Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)
 • İletişim Bilgisi (Telefon Numarası, E-Posta)
 • İki Yengeç Hesabının oluşturulması
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı)
 • İş Ortağı – SMS ile tek seferlik şifre doğrulama,
 • İş Ortağı – Verilerin Barındırılması (yurt dışı),
 • Kimlik Bilgisi (TCKN, Doğum Tarihi, Ad Soyad)
 • Kullanıcının tekil olduğunun ve verdiği bilgilerin doğruluğunun teyit edilmesi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Meşru menfaat
 • Açık rıza (Yurt dışı aktarımı)
 • İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü – Kimlik bilgilerini doğrulama
 • İş Ortağı – Verilerin Barındırılması (yurt dışı),
 • Kimlik Bilgisi (Doğum Tarihi, Cinsiyet)
 • İletişim Bilgisi (İl, İlçe)
 • Kullanıcıya uygun kamuoyu araştırması sunulması
 • Meşru menfaat
 • Açık Rıza (yurtdışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Verilerin Yedeklenmesi (yurt dışı)
 • Kimlik Bilgisi (Ad)
 • İletişim Bilgisi (E-posta)
 • Bilgilendirme amaçlı e-posta gönderilmesi
 • Ticari elektronik ileti gönderimi
 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Açık Rıza (yurtdışı aktarımı ve ticari elektronik ileti gönderimi için)
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (yurt dışı)
 • İş Ortağı – Ticari elektronik ileti gönderim alt yapı hizmeti alınması (yurt dışı)
 • Finansal Bilgi (IBAN)
 • Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)
 • İki Yengeç Bakiye’nin nakde çevrilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Açık Rıza (yurtdışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – Banka aracılığı ile para transferi
 • Kullanıcı Bildirimi (Yeni Mesaj içeriği, Bizimle İrtibata Geç Mesaj içeriği)
 • Kimlik Bilgisi (Ad Soyad)
 • İletişim Bilgisi (E-posta adresi)
 • Talep ve şikayetlerin yönetimi
 • Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Açık Rıza (yurtdışı aktarımı için)
 • İş Ortağı – E-posta alt yapı hizmeti alınması (yurt dışı)
 • İş Ortağı – Verilerin Yedeklenmesi (yurt dışı),

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz, web sitesi ve mobil uygulama aracılığı ile elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Çerezler, Recaptcha ve Google Analytics Kullanımı

ikiyengec.com (“Web Sitemiz”) web sitemizi ziyaret ettiğinizde, Web Sitemiz’de en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için aşağıda paylaştığımız çerezler ve üçüncü parti araçlar kullanılmaktadır.

 • Çerezler: Web Sitemiz’de herhangi bir pazarlama veya reklam amaçlı çerez kullanılmamaktadır. Web Sitemiz’de kullanılan çerezler sizi doğrudan tanımlamaz, ancak daha kişiselleştirilmiş bir web deneyimi sunmaya yarar. Bu çerezler, web sitemizin çalışması için gereklidir. Bunlar tarafınızca yapılan ve talep edilen eylemlere yanıt olarak kullanılır (Örn. web sitesi/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlar, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtarır). Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz, ancak bu durumda sitemizde yaşayacağınız deneyimi olumsuz etkileyebilir.
 • Recaptcha: Web Sitemiz’de herhangi bir bilgi girişinin gerçek bir kişi tarafından mı yoksa otomatik makine işleme yoluyla mı belirlemek için Google Inc. (Google) tarafından sağlanan recaptcha aracı kullanılmaktadır. Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında ek bilgiler aşağıdaki sitede bulunabilir: https://policies.google.com/privacy
 • Google Analytics: Web Sitemiz’de optimizasyon için, Google Inc. (“Google”) tarafından sağlanan web analiz hizmeti olan Google Analytics aracı kullanmaktayız. Bu araç Web Sitemiz’e giriş yaptığınızda; (i) Tarayıcı tipi/sürümü, (ii) Kullanılan işletim sistemi, (iii) IP adresi, (iv) önceden ziyaret edilen sayfa bilgilerini tarafımıza iletmektedir. Google veri gizliliği düzenlemeleri hakkında ek bilgiler aşağıdaki sitede bulunabilir: https://policies.google.com/privacy

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya başvuru formu ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız, bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.